Vážení a milí zákazníci, stát vydal předpis, že všechny e-shopy nabízející tabákové výrobky, musí ověřit, že nakupující je plnoletý, tedy že mu je minimálně 18 let. Nezbývá nám tedy, než požádat Vás, abyste se před prvním nákupem (a tedy i prvním vložením zboží do košíku) registrovali. V rámci registrace nám pošlete redukovanou kopii průkazu totožnosti, ve které jsou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje než údaj o tom, že se jedná o občanský průkaz (cestovní doklad) a dále jméno, příjmení a datum narození jeho držitele. Všechny další údaje včetně své fotky zakryjte nebo začerněte. Mrzí nás, že Vás tím musíme zatěžovat, ale předpis je prostě předpis... Děkujeme!

Shisha Rent

Chtěli byste si  doma zakouřit, ale nemáte vodní dýmku?

Žádný problém! Můžete si ji koupit v našem e-shopu nebo Vám ji prostě půjčíme.  

  

Volejte: +420 777 290 906

Neradi telefonujete? Napište nám na WhatsApp nebo nám pošlete zprávu přes Instagram.

 

Půjčení vodní dýmky Totem Idol

 Půjčte si moderní a kvalitní vodní dýmku! Jde o model s dřevěným obložením z jasanu a z nerezové oceli. 

 

Nabízíme možnost půjčení:

      Kompletní set – vše bez starostí!

Půjčíme Vám vodní dýmku s vázou, silikonovou hadici s náustkem z oceli, korunku, kleštičky, žhavič na uhlíky, a k tomu dostanete potřebnou porci uhlíků a náplň tabáku na 2 korunky.

Osobní vyzvednutí v Klimentské 26 –  Cena 1000 Kč / den. 

Set si můžete osobně vyzvednout a vrátit ve Smokehouse, pobočka Klimentská 26, Praha 1.

 

Při půjčení je třeba složit vratnou kauci (peněžní jistotu) ve výši 4.000 Kč nebo osobní doklad za 1 vodní dýmku a příslušenství. Kauce se platí i vrací hotově.

Dýmky půjčujeme pouze osobám starším 18 let.

 

 Půjčovní řád pro půjčování vodních dýmek.

  1. Zboží se půjčuje na základě předložení platného průkazu totožnosti a proti složení kauce a uhrazení půjčovného.
  2. Zboží se půjčuje na dobu předem dohodnutou, nejméně však na 1 den.
  3. Při převzetí dýmky v půjčovně je vypůjčovatel povinen přesvědčit se o stavu půjčovaného zboží.
  4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.
  5. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je účtován poplatek za každý započatý den pozdního vrácení ve výši půjčovného + 10 %.
  6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o výpůjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
  7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen nahradit škodu v plné výši, tedy uhradit jeho maloochodní cenu. Při zničení nebo ztrátě těla, vázy nebo jiné části vodní dýmky kterou nelze samostatně zakoupit, se hradí její celková cena.
  8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a návodem k použití vypůjčeného zboží a řídit se jimi.
  9. Výpůjčním časem se rozumí doba od vypůjčení zboží do doby jeho vrácení.
  10. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží bez udání důvodu.